Història de la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès

Les fites més importants de la història de la Mancomunitat són les següents:

  • 17/02/1987 - Es constitueix la Mancomunitat pels municipis de El Pla del Penedès, Puigdàlber, Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles i Torrelavit.
  • 19/02/1989 - S'integren a la Mancomunitat els municipis de Sant Sadurní d'Anoia, Gelida, Subirats i Sant Llorenç d'Hortons.
  • 22/10/1990 - Signatura escriptura cessió Cooperativa escolar Vilarnau a els 7 Ajuntament a parts iguals. Cessió dels 7 Ajuntaments a la Mancomunitat.
  • 22/10/1990 - Ple Mancomunitat per donar compte de la signatura de l'escriptura.
  • 12/11/1990 - Acord del Ple de la Mancomunitat de modificació del repartiment de les quotes de participació en patrimoni immobiliari: S'acord fer una modificació en el repartiment, de la forma següent:

 

Municipi

Participació

Sant Sadurní d'Anoia

28,00%

Gelida

15,00%

Sant Pere de Riudebitlles

13,00%

Subirats

13,00%

Sant Quintí de Mediona

11,00%

Torrelavit

11,00%

Sant Llorenç d'Hortons

9,00%

TOTAL 100 %