La Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès és una administració pública, i com a tal, ha d'aprovar un pressupost econòmic per cada exercici. En aquest apartat es pot consultar els pressupostos dels darrers exercici així com la seva corresponent liquidació.

Exercici 2015 Pressupost 2015 Anunci aprovació definitiva  
Exercici 2014 Pressupost 2014 Anunci aprovació definitiva Liquidació 2014
Exercici 2013 Pressupost 2013 Anunci aprovació definitiva Liquidació 2013
Exercici 2012 Pressupost 2012 Anunci aprovació definitiva Liquidació 2012