Els vuit municipis que integren, en l'actualitat, la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès són els següents: