Article Index

L'elecció de les persones que ocupen la Presidència i la Vicepresidència es fa per votació secreta, pel Ple de la Mancomunitat, entre els alcaldes i les alcaldesses dels Ajuntaments que integren la Mancomunitat i coincidint aquesta amb els possibles canvis de cada legislatura municipal.

En l'actualitat, les persones que ocupen els càrrecs esmentats són:

President: Josep Maria Ribas Ferrer

Vicepresident: Pere Pons Vendrell